Fitcentrum

Základní informace

 

Na rozloze cca 150 m2 jsou rozmístěny posilovací stroje od české společnosti Sportmar, které pro Vás svým designem a funkčností zabezpečí příjemné pocity ze cvičení. Pro aerobní zónu s kontrolou tepové frekvence byly využity stroje sloužící k redukci hmotnosti a ke zvýšení fyzické kondice. Tyto stroje jsou od společnosti Technogym, Tunturi a Kettler, Lifefitness.

Při vstupu do posilovny je recepce, kde si můžete zakoupit jednotlivé vstupy, vystvořit si uživatelský účet díky kterému můžete čerpar slevy na vstup posilovni i sauny. 

Nabídka fitcentra je součástí nabídky sportovního vyžití na Univerzitě Palackého. Za jedinečné ceny si můžete zacvičit na skupinových lekcích, zahrát si sportovní hry v UP hale nebo si třeba vyzkoušet lukostřelbu v modertí kryté střelncic.

Vše na jednom místě - rezeruj si čas na sport:

www.sportuj.upol.cz

 

 

Fotogalerie

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Sauna
 •  
 •  
 • Ochlazovací bazének
 •  
 • Odpočívárna
 •  
 • Relaxační místnost s lehátky
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD AKADEMIK FITNESS

                                                          

 

A)      Všeobecná ustanovení: 

 

1)      Provozní řád fitcentra je zpracován v souladu se zákonem č.258/2000Sb.o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů

 

2)      Prostor a vybavení fitcentra jsou zajištěny v takovém stavu, aby se daly snadno čistit a v případě potřeby snadno dezinfikovat a udržovat  je v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovni poskytovaných služeb.

 

3)      Během provozu je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání.

Obsluha má platný zdravotní průkaz.

                                                          

4)      V případě potřeby je personál připravený poskytnout první pomoc, má přístup k lékárničce, ve které  jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění , atd.

 

5)      Přítomný personál pečuje o tělesnou čistotu.Po celou pracovní dobu nosí čistý pracovní oděv a vhodnou obuv a v tomto oděvu nesmí opouštět provozovnu. Pracovní oděv je uložen odděleně. Personál má k dispozici zázemí (šatny, sprchy, WC).

 

6)      Fitcentrum je navštěvováno za účelem zvyšování kondice.Každý si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu.Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cév, vysokého krevního tlaku, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.)musí před návštěvou fitcentra konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení.

 

7)      Do fitcentra nemají přístup: děti do 7 let, osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

B)      Obecné zásady pro pobyt ve fitcentru:

 

1)      Vstup do wellness centra je povolen pouze v čisté obuvi, vhodné m oblečení a s vlastním ručníkem.Prosíme klienty, aby před každým použitím posilovacího stroje pokládali své ručníky na sedátko či opěradlo.Chráníte tím zdraví a koženkový potah laviček a posilovacích strojů.

 

2)      Činky, osy činek a delší kovové předměty neodkládejte na koženkový potah laviček posilovacích strojů. Na koženkové potahy je zakázáno stoupat v obuvi.

 

3)      U náročných či nebezpečných cviků mějte u sebe vždy dopomoc.

 

4)      Činky odkládejte na podlahu tak, aby nedošlo k poškození činek či podlahy.

 

5)      Po ukončení cviku uveďte stanoviště do  původního stavu. Závaží nenechávejte na osách.Všechny kotouče, osy činek a jednoroční činky mají v posilovně své místo.Po ukončení cvičení je proto na toto místo vraťte.

 

6)      Cvičenci užívají prostory fitcentra pouze k účelům, kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti , hygieny a požární ochrany.

 

7)      Všichni  cvičenci jsou povinni dbát pokynů a nařízení vedoucího fitcentra a obsluhy a jsou také povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšená v prostorách fitcentra.

 

8)      Prosíme klienty, aby dodržovali obecné zásady bezpečnosti při cvičení a respektovali ostatní cvičící.

 

9)      Apelujeme na klienty, aby vždy ( i s lehkou váhou ) používali uzávěry činek a nikdy při cvičení nezadržovali dech.

 

10)   Před  samotným cvičením doporučujeme všem klientům důkladné rozehřátí organismu a protažení všech svalových skupin.

 

11)  Prosíme klienty, aby se s jakýmkoliv dotazem či prosbou okamžitě obraceli na obsluhu z wellness centra  a zároveň, aby jí hlásili jakoukoliv nevolnost, úraz či zranění způsobené cvičením ve fitcentru či pobytem v sauně.

 

12)  Při vstupu do wellnes centra je každý klient povinen předložit permanentku nebo zaplatit jednorázové vstupné a složit zálohu 50,-Kč za zámek, která mu bude při odchodu z wellnes centra vrácena.   Pozn.: permanentka do fitcentra či do sauny nemůže být v žádném   případě použita jako záloha na zámek.

 

13)  V případě, že chce klient nárokovat zlevněné vstupné určené pro studenty a zaměstnance Univerzity Palackého, je povinen předložit semestrální průkazku ( s platnou přilepenou fotografií a razítkem) o zaplacení fitcentra a studenti navíc předloží index o studiu na UP Olomouc (s platným zápisem). Zároveň upozorňujeme klienty, že permanentka na zlevněné vstupné je platná pouze při předložených zmíněných dokladů.

 

 

14)  Pokud obsluha wellness centra shledá vážné nedostatky při plnění výše uvedených bodů, je oprávněna vyloučit klienta z prostor wellness centra.

 

15)  Provoz wellness centra může být omezen , přerušen nebo úplně zrušen z technických či jiných důvodů souvisejících s provozem sportovní haly (významné sportovní , kulturní a výukové akce UP Olomouc).

 

16)  Pobyt ve fitcentru je na vlastní nebezpečí. Majitel či obsluha wellness centra ASC na sebe neberou odpovědnost při zranění či úrazu způsobeném nedodržením provozního řádu.

 

C ) Hygiena prostoru:

 

1)        Před zahájením ( po ukončení ) provozu dle denního rozvrhu se všechny prostory fitcentra, šaten, a sprch umyjí teplou vodou, obsahující čistící prostředek  (Savo).

2)        Obsluha wellness centra Akademik fitness je povinna během dne utírat aerobní a posilovací stroje vodou s dezinfekčním roztokem a zařízení baru teplou vodou s čistícím prostředkem.

 

3)        Dveře, omyvatelné části stěn a nábytku se průběžně stírají čistým hadrem, navlhčeným v dezinfekčním roztoku.

 

4)        Držadla, kliky dveří a okolí klik se nejméně jednou denně omývají vodou s dezinfekčním roztokem.

 

5)        Nádoba na odpadky musí být denně vyprázdněna a dezinfikována.

 

6)        Prostředky pro hygienickou údržbu jsou trvale k dispozici v úklidové místnosti

 

                 

 

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené ve wellness centrum ASC UP.

 

Zařízení:  Akademik sport centrum UP

Odpovědná osoba:  Lenka Grácová, ASC U Sportovní haly 2, Olomouc tel. 774 655 424

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)